Κωδικός Α3

Παραγγελία

Χωρητικότητα: 2 φιάλες Επιφανής. Διαστάσεις: 180*295*930 χιλ.

Διεθνή Βραβεία & Αναγνώριση